Rekuperace, zpětné získávání tepla

Přiváděný vzduch do budovy je předehříván teplým odpadním vzduchem. Nedochází tak ke zbytečnému odvětrávání teplého vzduchu otevřeným oknem, ale odpadní vzduch odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu v rekuperačním výměníku. Toto je děj zvaný zpětné získávání tepla neboli rekuperace a je dnes využíván v nízkoenergetických a pasivních rodinných domech.

Účinnost rekuperace

Účinnost rekuperace

Účinnost zpětného získávání tepla je různá a záleží na způsobu využití odpadního vzduchu a jím předané tepelné energie. Účinnost rekuperace můžeme rozdělit na nulovou, stoprocentní a reálnou.

Účinnost je závislá na množství vzduchu, které prochází rekuperačním výměníkem. Při vyšším průtoku vzduchu, než jaký je dimenzován pro rekuperační jednotku, účinnost rekuperace klesne.

Rekuperační jednotky, výměníky

Rekuperační jednotky, výměníky

Rekuperační jednotky můžeme sehnat lokální a centrální. Lokální mají lepší využití v bytech a malých domcích. Centrální rekuperátory jsou vhodnější do velkých prostor a rodinných domů.

V rekuperačních jednotkách se nachází výměníky, které podle technologie dále rozdělujeme na deskové a rotační. Deskové výměníky rozdělujeme na křížové a protiproudé.